ทดลองประเมินค่าบริการ ตรอ.
(โปรแกรมบริหารระบบฐานข้อมูล ตรอ.ไทย)
"โปรแกรมบริหารระบบฐานข้อมูล ตรอ.ไทย"
- เครื่อง server 1 ตัว
- ประกันเครื่อง 1 ปี
- ฟรีบริการ 1 ปี
- สอนใช้งาน 2 วันที่ ตรอ.
- รับประกันโปรแกรม ตลอดอายุการใช้งาน
- update Free (เฉพาะ v.1.0.xx)

สนใจติดต่อ::  คุณกตตน์ บูรณะสรรค์ (เอส)
  เบอร์โทร.  09-0972-8989
  https://www.facebook.com/kitt2016